Aktuelles

REACh update 12/2015

REACh en CLP Voorschriften 12/2015
REACh- Voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 – CLP-Voorschriften (EG) Nr. 1272/2008

Status Januari 2016: Overeenstemming in lijn met REACH-EN-FORCE-2 bevestigd.

Er zijn tot zover geen verdere stoffen bekend gemaakt die in overeenstemming met REACh of CLP ( kosten/ gevaar: SVHC ) niet meer geleverd mogen worden.
De kandidaatstoffen vermeld in de lijst van 10/2008 tm 12/2015 (168 stuks) zijn niet in onze producten aanwezig, dit wordt geborgd door regelmatige interne audits.

Onze overeenstemming met REACh en CLP is door het districtsbestuur van Keulen getoetst.
Tijdens deze toetsing is geen enkele afwijking waargenomen, hierdoor kunnen we u dus ook volledige overeenstemming met REACh garanderen.

Het bijhoren PDF document kunt u vinden onder Producten/ Productgroep/ Algemene verklaringen

Cookies