Actueel

REACH en CLP Update 06/2018

REACH- Voorschriften (EG) Nr. 1907/2006 – CLP-Voorschriften (EG) Nr. 1272/2008 Stand Juni 2018 : Overeenstemming in lijn met REACH-EN-FORCE-2 bevestigd.

In overeenstemming met REACH en CLP hebben we allerlei informatie van onze leveranciers geevalueerd en in een database (Fit4REACH-Navigator) verwerkt.
Onze leveranciers hebben alle relevante stoffen die benodigd zijn bij het produceren van lakken en coatings reeds geregistreerd. Door een gegarandeerde beschikbaarheid van deze stoffen is een eigen voorregistratie door ons niet noodzakelijk, echter hebben we alle betreffende stoffen alsnog zelf voorgeregistreerd en volgens CLP gemerkt.
Recente veiligheidsinformatiebladen staan ter beschikking.

Er zijn tot zover geen verdere stoffen bekend gemaakt die in overeenstemming met REACh of CLP ( kosten/ gevaar: SVHC ) niet meer geleverd mogen worden.
De kandidaatstoffen vermeld in de lijst van 10/2008 tot en met 06/2018 (191 stuks) zijn niet in onze producten aanwezig, dit wordt geborgd door regelmatige interne audits.

Onze overeenstemming met REACH en CLP is door het districtsbestuur van Keulen getoetst.
Tijdens deze toetsing is geen enkele afwijking waargenomen, hierdoor kunnen we u dus ook volledige overeenstemming met REACH garanderen.